Minneslund

Minneslunden

Genom ett samarbete med Linköpings Kommun har Linköpings Djurskyddsförening skapat en minneslund för husdjur, dör man har möjlighet att ge sitt älskade husdjur en sista viloplats. Urnan med djurets aska grävs ner på en omärkt plats i Minneslunden.

Genom sin veterinär ser man till att djuret får en separat kremering. Innan dess bör man genom ett besök i Minneslunden försäkra sig om att platsen är den rätta för sitt djur.

En urnplats i Djurens Minneslund kostar 500:- vilket är en engångskostnad. Om så önskas går det att få en skylt med djurets namn. Denna skylt sätts upp i kapellet i minneslunden. I minneslunden finns också en liten plats där man kan tända ett ljus eller lägga en blomma för sitt djur.

Ordningsregler för Minneslunden i Lilla Åby, Slaka

 1. Minneslunden ägs och förvaltas av Linköpings djurskyddsförening vars styrelse ansvarar för tillsättning av en minneslundsansvarig samt ersättare för denna.
 2. Endast kremerade djur får urnsättas.
 3. Urnan skall bestå av förgänligt material och nedsänkas till minst 50 cm djup.
 4. Vid upplåtelse av urnplats överlämnas till djurägaren dessa ordningsregler.
 5. Urnplats upplåtes på orörd mark för evig tid.
 6. För Minneslunden skall föras bok, upptagande bland annat de olika urnplatserna, till vem upplåtelsen skett, tid för upplåtelse, samt djurslag.
 7. I samband med att en urnplats upplåtes, ombesörjer den minneslundsansvarige grävning och återfyllning. Grävning och fyllning får endast ombesörjas av denne eller dess ersättare.
 8. Djurägaren äger ej rätt att deltaga vid urnnedsättningen.
 9. Urnplatsen kommer ej att utmärkas. Om djurägaren vill med minnessten eller annat minnas sitt djur, finns därför avsedd plats i anslutning till Minneslunden.
 10. Linköpings Djurskuddsförening kan tillhandahålla en minnesskylt som skall sättas upp på en tavla inne i Minneslunden om så önskas.
 11. För urnplatsen erläggs en engångsavgift i enlighet med av Linköpings Djurskyddsförening fastställd taxa.
 12. Tolkning och tillämpning av dessa ordningsregler ankommer på Linköpings Djurskyddsförenings styrelse.