Föreningen

Linköpings Djurskyddsförening bildades 1886 och har sitt verksamhetsområde i Östergötland. Linköpings Djurskyddsförening har ca 400 medlemmar.

Föreningens uppgifter är som det framgår av stadgarna:

 1. att söka bibringa allmänheten ökade kunskaper om djur och deras levnadsförhållanden samt därigenom väcka intresse för djurens skydd
 2. att stå allmänheten till tjänst med råd och upplysningar i djurskydd
 3. lämna en sund och korrekt upplysning om djurskydd och djurvård
 4. samverka med myndigheterna i djurskydds- och djurvårdsfrågor
 5. att stödja djursjukvården
 6. att verka för god viltvård
 7. att underlätta fåglarnas häckning och övervintring samt medverka vid hjälp åt oljeskadade fåglar
 8. att vara opinionsbildande organ för djurskydd och djurvård
 9. att utdela belöning till peroner som visat stor nit och omsorg i djurskyddets eller djurvårdens tjänst

Enligt stadgarnas syfte arbetar föreningen för närvarande med bland annat följande:

 • kontaktorgan då det gäller djurskötsel och djurvård med läns- och distriktsveterinärer
 • sprider djurskyddsupplysning bland allmänhet, framförallt ungdomar
 • söker skaffa hem åt vilsekomna eller vanskötta djur
 • bereder plats för djur på föreningens djurhem
 • utser ledamöter i regionens försöksdjursetiska nämnd

Organisationsnummer: 822000-2920
Bankgiro: 5194-4320